Onion bhajee

Friterade lökbullar tillagade med linser och färska kryddor – Deep fried onion balls flavoured with fresh herbs and lentils. Served with hot chutney.